• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

ÜYE BELEDİYELERİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI EĞİTİMİNDE BULUŞTU

Üye belediyelerimizin teknik personelleri “Yenilenebilir Enerji Uygulamaları” Eğitimi için 5-7 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. Eğitim kapsamında belediye çalışanlarımıza jeotermal, güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma ve mevzuatları ile ilgili bilgiler verildi.

Danışma kurulu üyelerimiz ve YEGM’ den gelen uzmanlar tarafından; Jeotermal Enerji, Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi konularını anlatıldığı kapsamlı eğitim, 2 gün sürdü.

 

  

 

  

 

Eğitimin son günü katılımcılara MTA’nın içinde bulunan “Tabiat Tarihi Müzesi ve Enerji Parkı” gezisi düzenlendi.

 

  

 

  

14.03.2018