• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

ENERJİ KOMİSYONUNDAN JEOTERMALE DESTEK SÖZÜ

24.02.2017

Birliğimiz, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili belirlenen aksaklıkların çözümü için çalışmalar başlatmış olup konu ile ilgili yetkililer ile görüşmelere başlamıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile bir araya gelerek Türkiye’nin jeotermal potansiyeli, yapılan çalışmalar ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili belirlenen aksaklıklar paylaşılmıştır. Komisyon adına toplantıya Komisyon Başkanı Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ, Komisyon Kâtibi Denizli Milletvekili Şahin TİN ve komisyon üyeleri Bolu Milletvekili Ali ERCOŞKUN, Elazığ Milletvekili Metin BULUT, Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur DİLİPAK’ın yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin GÜVENÇ, Kırşehir milletvekili Salih ÇETİNKAYA ve ilgili komisyon danışmanları katıldı.

Birliğimizin, Başkan Yaşar BAHÇECİ, danışma kurulu üyeleri ve Birlik yöneticileri ile temsil edildiği toplantıda, komisyona öncelikle Birliğimiz ile ilgili bilgi verilerek, jeotermal kaynağın kullanım alanları, jeotermal enerjinin kullanılmasında Türkiye’nin Dünya’daki yerinden bahsedildi. Daha sonrasında ise, Birliğimizin 5686 sayılı Kanun ile ilgili yaptığı çalışmalar, uygulamada yaşanan aksaklıklar ve Birliğimiz tarafından hazırlanan 5686 sayılı Kanun değişikliği öneri taslağı ile ilgili bilgiler verilerek Komisyondan bu konuda destek istendi.Komisyon Başkanı Ziya ALTUNYALDIZ ve Komisyon üyeleri birlik çalışmalarını yoğun bir ilgi ile dinledikten sonra, üye belediyelerin jeotermal konusunda yaptığı her türlü çalışmalara destek vereceklerini ve karşılaşılan sorunlarla yakından ilgilenecekleri sözünü verdiler.

28.02.2017