• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Aziziye Teknik İnceleme Gezisi

Aziziye Belediyesi’nin talebi üzerine Birliğimiz tarafından Aziziye’ye teknik bir inceleme gezisi düzenlendi. Birlik danışma kurulu üyesi Kemal AKPINAR ve Birlik mühendisi Serkan YALÇIN tarafından ziyaret edilen Aziziye Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN ile görüşüldü.

Bölgede yapılan çalışmalara ait raporlar incelenerek yapılması gereken ilave çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi. Mevcut kuyular ile birlikte yeni çalışmalar yapılarak akışkanın debisinin ve sıcaklığının arttırılabileceği ve nasıl bir yatırıma dönüşebileceği anlatıldı. Bunun yanı sıra jeotermal alanın korunması ve işletilmesi için gerekli olan resmi işlemlerin yapılması için belediye tarafından atılması gereken adımlar anlatıldı.

Aziziye Belediyesi’nin ardından Köprüköy Belediyesi’ne gidilerek Belediye Başkanı Osman BELLİ ile görüşüldü. Birliğimiz ve yaptığı çalışmalar ile bilgiler verildikten sonra Köprüköy’deki jeotermal potansiyel ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alındı. Bu bilgiler ışığında ilçede yapılabilecek jeotermal yatırımların neler olabileceği aktarıldı.

15.02.2017