• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı

12.05.2019

Gerçek veya tüzel kişilikler, lisans alma veya şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üretebilecekler; ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektriği şebekeye verebilecekler. Bu şekilde şebekeye verilen elektrik enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

Yönetmelik kapsamında kurulacak tesislerde üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması gerekiyor. Üretim tesisi fiili olarak üretim faaliyetine geçmeden önce ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi şebekeye verilemeyecek. Şebekeye verilecek enerji ile şebekeden çekilen enerji, her ayın 6’ncı günü yapılacak hesaplamalarla aylık mahsuplaşmaya tabi olacak. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13.05.2019