• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİNDE KURULU GÜÇ ÜST SINIRI 5MW’A YÜKSELTİLDİ

10.05.2019

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin karar değişikliği Resmi Gazete' de yayımlandı. 

Kararda, 10.05.2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu alan firmalar, lisanssız üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 5 megavata yükseltilmiştir.

Üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere, tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri ve atık su arıtma tesislerinin ihtiyaçları için ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde, üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak kararı alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

10.05.2019