• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Enerji Görev Gücünde Biz de Varız

09.08.2018

UCLG-MEWA Çevre Komitesi aracılığıyla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi temelinde 2016 yılında oluşturulan ve bir çevre deklarasyonu olan UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı-İstanbul Deklarasyonu kabul edilerek yerel yönetimler tarafından bu deklarasyonun kendi meclislerinden geçirilmesi süreci başlatılmıştır. Bu sürecin devamında ise deklarasyondaki maddelere istinaden; Atık Yönetimi ve Kirlilik, Enerji, İklim Değişikliği ile Mücadele, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik ile Yeşil Alanlar, ve Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri olmak üzere komite bünyesinde altı Görev Gücü (çalışma grubu) kurulmuştur. UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısında bu görev güçlerine ek olarak “Su ve Atıksu Görev Gücü”nü ekledi.

Her bir görev gücünün başkanlığı, gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen yerel yönetim temsilcileri kolaylaştırıcılığında yürütülmekte olup konuyla ilgili tüm paydaşlarla birlikte ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirilmekte ve iyi uygulama örnekleri uluslararası platformlarda paylaşılmaktadır.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısında JKBB olarak Enerji Görev Gücünde yer aldık. Birlik olarak Enerji Görev gücünde yenilenebilir enerji konusunda katkılar sağlamaya çalışacağız.

09.08.2018